Der er 14 dages returret på alle varer, regnet fra den dag de modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i samme stand og mængde som du modtog den. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde. Forsendelsesomkostninger refunderes ikke. For praktiske detaljer - se punktet ''Reklamation og varereturnering''.